Två elever fick sina stipendier vid en ceremoni…

Stenungsunds Rotaryklubb har i många år delat ut s k ungdomsstipendier till två elever i Nösnäsgymnasiets avgångsklasser. I år ges de två stipendierna till Hamid Jafari och Cecilia Upper. De har av rotaryklubbens stipendiekommitté valts ut bland ett antal nomineringar från skolans lärare. Stipendierna är på 10 000 kronor vardera. Även i år hölls ceremonin på Stenungsunds Golfrestaurang – Tack Richard och Pär för god mat!

Hamid Jafari
Hamid studerar på vård-och omsorgsprogrammet. Hans mål är att bli ambulanssjuksköterska och har därför ansträngt sig för att få höga betyg. Han har jobbat hårt med att lära sig svenska språket bra samtidigt som han, som andra, lärt sig skolämnena. Hamid är initiativrik, aktiv och frågvis och vill ofta få en fördjupad förståelse. Han är hjälpsam och hör till de drivande i klassens arbete. Han är påtagligt ödmjuk och försöker att få alla delaktiga i olika frågor. Hamid är mycket uppskattad på sina praktikplatser bl a inom äldreomsorgen. Hamid lägger stor vikt vid att sköta sin hälsa bl a med frekvent träning och ägnar mycket tid åt fotboll.


Cecilia Upper
Cecilia går det samhällsvetenskapliga programmet med mycket bra betyg främst beroende på att hon är målinriktad, vetgirig, att hon står för god planering, ordning och reda och har en intresserad attityd till det mesta. Hon tar ansvar och står på sig, när så behövs. Hon är en stabil vän och har ett tydligt intresse för ungdomar och samhällsfrågor. Hennes engagemang för omvärlden har bl a getts uttryck i hennes välskrivna gymnasiearbete om kvinnors reproduktiva hälsa i Bangladesh.

Hon har haft engagemang i elevkåren och på fritiden som ungdomsledare i Svenska Kyrkan. Hon har varit engagerad i det europeiska projektet ”Fake News”, där hon bl a utvecklat sin syn på behovet av källkritik och sitt konstruktiva funderande över samhällsfrågor.


Stipendierna delas ut under en Covid-19-anpassad lunch av presidenten i Stenungsunds Rotaryklubb Bengt Hallberg och kommittéledamöterna Lena Rohlén och Lennart Andersson.

– Inom Rotary vill vi gärna hjälpa till att uppmärksamma duktiga ungdomar. Det är väldigt positivt att många lyckas bra i skolan, och samtidigt utvecklar ledaregenskaper och engagerar sig i samhällsfrågor. När vi väljer ut stipendiaterna är det inte bara studieresultaten som är meriterande. Vi väljer elever med egenskaper, som stämmer överens med Rotarys värderingar och som vi tror kommer att lyckas bra i ett kommande yrkesliv. Vi är väldigt glada för att kunna ha detta samarbete med Nösnäs-gymnasiet, säger Lennart Andersson.